tel.:+48 22 436 16 68 kom.:+48 665 238 195

[email protected]

dr n.med. Arkadiusz Zegadło

Lekarz Arkadiusz Zegadło jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi.

Posiada II stopień specjalizacji z radiologii i diagnostyki obrazowej, nadany w 2003 roku. Od początku drogi zawodowej związany jest z Zakładem Radiologii Lekarskiej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, przy ul. Szaserów. Przez kilka lat pracował, a następnie kierował Pracownią Ultrasonografii Dopplerowskiej w WIM.

Obecnie kieruje pracą Pracowni Tomografii Komputerowej w Warszawskim Instytucie Medycznym. Jest też słuchaczem studium doktoranckiego. Jego zainteresowania zawodowe i naukowe koncentrują się głównie wokół nowoczesnych technik obrazowania – badań kontrastowych w USG, zastosowania USG w okulistyce, obrazowania naczyń wieńcowych w TK oraz oceny perfuzji narządów w tomografii komputerowej i rezonansie magnetycznym.

Zainteresowania: fotografia, podróże, beletrystyka, sporty.

piotr.chojnacki